Taman Kanak-kanak
Ibu Hj. Euis Siti Ru’yanah

Taman kanak-kanak yang didirikan pada tahun 1978 ini diberi nama; Taman Kanak-Kanak Ibu Hj. Euis Siti Ru’yanah, adalah untuk mengenang jasa-jasa dan perhatian beliau terhadap dunia pendidikan. Ibu Hj. Euis Siti Ru’yanah Alm, merupakan istri pertama dari pangersa KH.A Shohibulwafa Tajul Arifin yang wafat pada tahun 1978.

Seperti kita ketahui taman Kanak-kanak merupakan tempat untuk membantu perkembangan perilaku dan kemampuan dasar anak sesuai dengan perkembangannya. Program kegiatan belajar dan mengajar TK Islam Ibu Hj. Euis Siti Ru’yanah lebih mengetengahkan dasar ajaran islam dalam menjalankan program belajarnya, sehingga diharapkan ajaran islam akan lebih dikenal sejak dini oleh si anak. Juga diharapkan akan tumbuh generasi-generasi muda yang lebih islami.

 


Ibu Guru sedang melatih Muridnya menari

Wajah Siswa TK Hj. Ibu Euis
Pendidikan Formal Umum
Pendidikan Non-Formal
Pendidikan Formal Keagamaan